Introduktion
En av de vanligaste bakomliggande orsakerna till tillbud och
händelser i vården är, att det på ett eller annat sätt brustit i
kommunikationen mellan personer eller olika verksamheter.
God och säker vård förutsätter en effektiv kommunikation
och att informationen överförs korrekt i alla led och vid alla
tillfällen. Speciellt viktigt är detta vid akuta situationer och när
kommunikationen sker under tidspress. För att både avsändare
och mottagare ska kunna skapa en gemensam förståelse av
situationen ska kommunikationen:
• vara fullständig
• vara korrekt
• vara avgränsad
• komma i rätt tid.

أحد الأسباب الأساسية الأكثر شيوعًا للحوادث و
الأحداث في الرعاية هو أنه كان هناك انهيار بطريقة أو بأخرى
التواصل بين الناس أو الشركات المختلفة.
تتطلب الرعاية الجيدة والآمنة التواصل الفعال
وأن المعلومات تنتقل بشكل صحيح على جميع المستويات وفي جميع الأوقات
مناسبات. هذا مهم بشكل خاص في حالات الطوارئ ومتى
يتم الاتصال تحت ضغط الوقت. من أجل كلا المرسلين ويجب أن يكون المستفيدون قادرين على تكوين فهم مشترك لـ
الموقف ، يجب أن:
• كن كاملاً
• كن على صواب
• تكون محددة
• الوصول في الموعد.

Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld verksamhet,
där en stor mängd kritisk information om enskilda patienter
överförs mellan många olika individer, yrkeskategorier och
verksamheter. Otydlig kommunikation och informationsöverföring kan leda till att patientsäkerheten hotas. Det gäller även i
dialogen mellan personal, patienter och deras närstående.

رعاية الصحية عمل معقد ومحفوف بالمخاطر ،
حيث يوجد قدر كبير من المعلومات الهامة حول المرضى الأفراد
المنقولة بين العديد من الأفراد والفئات المهنية و
عمليات. يمكن أن يؤدي الاتصال غير الواضح ونقل المعلومات إلى تهديد سلامة المرضى. كما أنها تنطبق في
الحوار بين الموظفين وا

Brister i kommunikationen kan till exempel bestå i att:
• syftet med kontakten inte framgår
• informationen innehåller faktafel eller missuppfattas
• informationen är ofullständig
• speciella problem eller angelägenhetsgraden i situationen
inte framhålls eller uppmärksammas

rekommendation om åtgärd saknas eller är oprecis
• eventuella oklarheter inte klaras ut mellan sändare och
mottagare innan kommunikationen avslutas
• en tydlig överenskommelse inte träffas om vad, vem och
när.

تتكون أوجه القصور في الاتصال ، على سبيل المثال ، من:
• الغرض من الاتصال غير واضح
• تحتوي المعلومات على أخطاء واقعية أو يساء فهمها
• المعلومات غير كاملة
• مشاكل خاصة أو إلحاح الموقف
لم يتم تسليط الضوء عليه أو ملاحظته

التوصية إذا كان الإجراء مفقودًا أو غير دقيق
• عدم توضيح أي غموض بين أجهزة الإرسال و
المتلقي قبل انتهاء الاتصال
• لم يتم التوصل إلى اتفاق واضح حول ماذا ومن و
متى.

Med en fastställd struktur för hur kommunikationen och informationsöverföringen ska gå till, minskar riskerna för att viktig
information glöms bort eller missuppfattas. En sådan struktur
för kommunikation är SBAR, som står för:
Situation
Bakgrund
Aktuellt tillstånd
Rekommendation

مع وجود هيكل محدد لكيفية إجراء الاتصالات ونقل المعلومات ، يتم تقليل مخاطر الأشياء المهمة
تم نسيان المعلومات أو إساءة فهمها. مثل هذا الهيكل
للاتصال هو SBAR ، والتي تعني:
الموقف
خلفية
الوضع الحالي
توصية

Scroll to Top